Ανακατασκευή διαμερίσματος στην οδό Μητροπόλεως και Αβέρωφ