Δεν δημιουργούμε απλά ένα σπίτι…

Δημιουργούμε ένα νέο τρόπο ζωής!

Προφίλ Εταιρείας

Από το 2009 η Gontas Κατασκευαστική δημιουργεί και κατασκευάζει κτίρια με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Με συνέπεια, ταχύτητα και ποιοτική δουλειά, η GK είναι μια από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής στην Ήπειρο με παρουσία σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα.

Υπό την επίβλεψη του ιδρυτή κου Γκόντα Κων/νου, Πολιτικού Μηχανικού ΔΠΘ, η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες με πολυετή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία οι οποίοι αναλαμβάνουν όλα τα τμήματα της υλοποίησης ενός έργου από την μελέτη έως και την κατασκευή με συνέπεια και αποτελεσματικότητα .

Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών ενώ προωθούμε την εργονομία των χώρων συνδυάζοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Έχοντας ως στόχο τη καλύτερη δυνατή παροχή τεχνικών υπηρεσιών, το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας και τη σωστή εφαρμογή τους.

Οι δραστηριότητες της GK Κατασκευαστικής δεν περιορίζονται μόνο στα Ιωάννινα, όπου εδρεύει, αλλά επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

ΕΡΓΑ