ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Β’&Γ’ ΟΡΟΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΑΛΙΔΑ 17