ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ