Κατασκευή διώροφης οικοδομής με ισόγεια καταστήματα

 

 

 

 

Κατασκευή διώροφης οικοδομής με ισόγεια καταστήματα – Οδός Θωμαϊδου