Σύμμικτη κατασκευή

 

 

 

 

Σύμμικτη κατασκευή 50 τμ στον τρίτο όροφο – ΚΑ΄ Φεβρουαρίου