ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 478 ΣΤΟ 8 ΧΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έτος κατασκευής: 2020