ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 14 Χ 89 Μ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ

Έτος κατασκευής: 2021