ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ

Έτος κατασκευής: 2022 – 2023