Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή Επιθεώρηση (Ν.3661/2008 Φ.Ε.Κ 89Α΄/19.05.2008) είναι η διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ενδεικτικά Έργα