Εκπόνηση μελετών

  • Οικοδομικών αδειών
  • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων
  • Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης
  • Αλλαγές χρήσης
  • Αποτυπώσεις χώρων και διεκπεραίωση τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες
  • Τοπογραφικά οικοπέδων
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες /Αντισεισμική θωράκιση κελύφους
  • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων

Ενδεικτικά Έργα