ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 55 τ.μ. ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 27