Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πραγματοποιούμε εκτιμήσεις ακίνητων και χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας, με επιστημονικές μεθόδους, έτσι ώστε να γνωρίζεται πόσο πρέπει να αγοράσετε, να πουλήσετε ή πόσο αξίζει η περιουσία σας κάθε στιγμή.

Η GK με εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων, θα συντάξει για εσάς αιτιολογημένη έκθεση με φωτογραφικό υλικό η οποία θα είναι για εσάς το καλύτερο διαπραγματευτικό εργαλείο για κάθε σας κίνηση στην αγορά των ακινήτων.

Ενδεικτικά Έργα