ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣ. ΔΙΑΜΕΡIΣΜΑΤΟΣ 129 τ.μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΩΛΟΣ)

Έτος κατασκευής: 2020