ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ

Έτος κατασκευής: 2021